IE-analyse

Wat is een IE-analyse?

Bedrijven hebben niet altijd een beleid met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Er worden bijvoorbeeld auteursrechten gecreëerd, merkenrechten gedeponeerd of domeinnamen geregistreerd. Maar het overzicht ontbreekt. Waar ligt bijvoorbeeld precies het eigendom van de verschillende IE-rechten? Zijn hierover afspraken vastgelegd in de overeenkomsten met werknemers en opdrachtnemers? Ontbreken er bepaalde IE-rechten? Zijn er inbreukrisico’s (zowel inbreuk door anderen als als eigen inbreuk op rechten van derden)? En is het goed geregeld met licenties?

Onze dienstverlening

Speyer biedt IE-analyses aan waarbij we een onderneming geheel doorlichten vanuit IE-perspectief. In een rapport zetten we de bevindingen op een rij, inclusief aandachtspunten en vervolgstappen.

Onze dienstverlening in enkele voorbeelden:

  • opstellen IE-analyse voor intern gebruik
  • opstellen IE-analyse voor extern gebruik
  • uitvoeren van due diligence-onderzoek

Afspraak maken?

Meer weten over de IE-analyse?

Stel ons uw vraag en wij contacteren u zo snel mogelijk

Scroll naar top